Schiphol.nl

Kamerleden ervaren vliegtuighinder bij werkbezoek

Op maandag 11 november 2019 kwam een aantal Tweede Kamerleden naar Aalsmeer om zelf te ervaren hoe groot de overlast van Schiphol is. Ze kregen te horen hoe de raad en het college van B&W van Aalsmeer denken over de eventuele groei van Schiphol na 2020. De boodschap van de raads- en collegeleden aan de Kamerleden was duidelijk: de balans is doorgeslagen en de overlast is nu al teveel.

Voor veel inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart heeft de overlast nu al de grens bereikt van wat nog dragelijk is. Zij maken zich dan ook ernstig zorgen over de gevolgen van mogelijk verdere groei op Schiphol. Om dit geluid van de bewoners te laten horen, had de gemeenteraad van Aalsmeer de Tweede Kamerleden uitgenodigd die in de Tweede Kamer woordvoerder zijn op het luchtvaartdossier.

Film
De publieke tribune zat vol met inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Hun zorgen over geluidsoverlast, het milieu en de gezondheid van de bevolking konden door de gemeenteraad goed worden overgebracht aan de Kamerleden. Er werd duidelijk gemaakt dat de leefbaarheid in Aalsmeer en Kudelstaart nu al onder grote druk staat. Dat werd nog eens onderstreept met een film over de hinderbeleving in Aalsmeer. Een film waarin duidelijk wordt dat de continue stroom vliegtuigen zonder rustmomenten veel inwoners tot wanhoop drijft.

Dochtertje
Daarnaast kwam de vraag op tafel waarom Schiphol eigenlijk moet groeien. Ook de mogelijkheid van een luchthaven in zee werd nog eens voor het voetlicht gebracht en er werd gepleit om internationaal treinverkeer voor korte en middellange afstanden concurrerender te maken met vliegen.
Burgemeester Oude Kotte vertelde de Kamerleden dat hij nog maar net in Aalsmeer woont, maar zich inmiddels elke avond afvraagt of hij het slaapkamerraam van zijn dochtertje niet beter dicht kan doen in verband met haar gezondheid. Oude Kotte gaf aan dat bij hem, net als bij de raadsleden, langzamerhand het gevoel overheerst niet gehoord te worden in Den Haag.

Berekende hinder
Wethouder van Duijn benadrukte dat Aalsmeer niet alleen staat in de regio en overlast ook niet wil afschuiven. Hij vertelde alle berekeningen over hinder in dikke rapporten te begrijpen maar er absoluut geen begrip meer voor te hebben. Het gaat volgens de wethouder om de hinderbeleving van mensen en die is niet in cijfers te vatten. Hij noemde het mooi dat de Kamerleden naar Aalsmeer zijn gekomen om in gesprek te gaan. Volgens Van Duijn moet het ook voor de Kamerleden duidelijk worden dat berekende hinder echt iets anders is dan de hinder die onze inwoners beleven.

Na de bijeenkomst in de raadzaal werden de Kamerleden met een bus door de gemeente gereden om zelf te ervaren wat de hinder van vliegtuigen inhoudt. Ze kennen nu de boodschap ‘Aalsmeer kiest voor leefbaarheid’.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×