Molenvliet

Start realisatie Het Groene Lint dankzij subsidie SLS

Het Groene Lint ontvangt € 625.000,- van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Dit wandelnetwerk, dat bestaande groengebieden met elkaar verbindt, heeft als doel een groene verbinding te creëren van het Amsterdamse Bos tot aan de Westeinderplassen. 

Inwoners Marcel Bartels, Sietske van den Broek, Klaas Joren en Rob Lutgerhorst hadden het initiatief aangedragen bij SLS om Aalsmeer aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Het Groene Lint sluit aan op andere groenprojecten in Aalsmeer en bestaat uit verschillende deelprojecten, zoals de herinrichting van de strook langs de Molensloot/Linnaeuslaan met paden en groenstroken, de realisatie van een (natuurlijke) speeltuin in de groenstrook aan de Linnaeuslaan, het aanbrengen van een wandelpad op het dijklichaam van de Molenvliet en een verbinding tussen Greenpark en het Seringenpark door de realisatie van een voetgangersbrug over de Molenvliet.

De gemeente draagt zorg voor de planvorming en realisatie van deze groene wandelroutes. Wethouder Wilma Alink is ontzettend blij met de ontwikkelingen: “De inwoners die zich hier zo voor hebben ingezet, verdienen een grote pluim. Het is fantastisch dat zij dit hebben kunnen bereiken en dat Stichting Leefomgeving Schiphol ook zo enthousiast is over dit prachtige initiatief. Zo wordt Aalsmeer alleen maar mooier.”

Start werkzaamheden in 2020
Nu de subsidie is toegekend door Stichting Leefomgeving Schiphol worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Het uitvoeren van de onderzoeken, het aanvragen van vergunningen en aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2020 gestart met het aanpassen van de inrichting van het dijklichaam van de Molenvliet. Daarna wordt in het najaar 2020, als 2e fase, Het Groene Lint aan de Linnaeuslaan gerealiseerd. In deze periode vinden ook werkzaamheden plaats aan het riool in de Linnaeuslaan. Gekeken wordt hoe deze twee projecten zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. Direct omwonenden worden voor de start van de werkzaamheden per brief geïnformeerd. Meer informatie over het Groene Lint vindt u op: https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/project/het-groene-lint.

 

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×